Not for the Life of Me (reprise 2) Lyrics

Broadway production (2002)
Thoroughly Modern Millie the Musical - Not for the Life of Me (reprise 2) Lyrics

CHING HO
Qiao shaodiao
Dian dadu
GUAIGHUO BU ZAI HUI JIA LIAO
ZHE SHENGHUO WO BU YAO
[Burn the bride
Bet the store
Baby’s coming home no more
Not for the life of me]

BUN FOO

SHENGHUO YAO BI YI-DENG

XIAO ZHEN GENG FANRONG
ER DENG SHI YONGYUAN HONG
[A life that’s gotta be more

than a one-light town
where the light is always red]

CHING HO & BUN FOO

SHENGHUO YAO BI GUI CHENG GENG RENAO
LIAN GUI GUAI DOU HUOZHE
Jia you! Jia you! Jia you!
[Gotta be more than an old ghost town
where the ghost ain’t even dead!

Go team! Go team! Go team!]

PAIPAI SHOU
ZHI DAO MA

WODE JINTIAN BUSHI GUOGU
YIYANG LA
ZHE SHENGHUO WO BU YAO
[Clap your hands
Just because
Don’t you know that where I am
 ain’t where I was
Not for the life of me.]

BOH-DOH-DEE-OH
[Boh-doh-dee-oh.]

ZHE SHENGHUO WO BU YAO!
[Not for the life of me!]

[Thanks to Darci Faye for lyrics]

Read more: Thoroughly Modern Millie the Musical Lyrics